• 1
  • 2

Alleen uit de noordzee

Alleen uit de noordzee

Schol met het North Sea Fish Center Keurmerk is gegarandeerd gevangen in de Noordzee. Een schone en voedselrijke zee, belangrijke kraamkamer voor platvissen en van oudsher bijzonder geschikt om te vissen. De Noordzee wordt duurzaam geëxploiteerd, het is de meest beheerde en meest onderzochte zee ter wereld. Vissers met het Keurmerk nemen actief deel aan het Platvis Verbeter Programma. Zo wordt in de “paaiperiode” van de schol een zo’n laag mogelijk percentage van de quota opgevist.  

100% Schol

100% Schol

Schol met het North Sea Fish Center Keurmerk is 100% schol en gevangen door vissers op de Noordzee. Door continue verbeteringen aan de vistuigen wordt op de Noordzee alleen de beste kwaliteit schol naar boven gehaald, met minimale ‘bijvangsten’. Alleen vissers die RFS / CVV zijn gecertificeerd en aantoonbaar actief zijn in programma´s op het gebied van duurzame vistechnieken, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Zij werken nauw samen met industrie, handel en afzetkanalen om de hoge kwaliteit te bewaken.

Duurzame visserij

Duurzame visserij

Het scholbestand in de Noordzee bevindt zich op dit moment (ver) boven het biologisch minimum van 230.000 ton, het niveau dat biologen als voorzorgsdrempel hebben gesteld. Met tal van innovatieve ontwikkelingen wordt de visserij op de Noordzee steeds verder verduurzaamd, dus zuiniger en effectiever. Het gebruik van duurzame visserijtechnieken is een voorwaarde om de natuurlijke habitat van de platvissen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging

Noordzeeschol met het North Sea Fish Center Keurmerk moet voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, van de vangst tot en met verwerking. Het betreft een puur en eerlijk product. Tegelijk met het Keurmerk is een borgingssysteem ontwikkeld, om de gestelde kwaliteitscriteria te controleren en te waarborgen. Die criteria worden strikt gehandhaafd, middels een waterdicht controlesysteem, en door alle marktpartijen erkend. Zodat de kwaliteit van de schol en bereide producten gewaarborgd is.

Vers is vers

Vers is vers

Schol met het North Sea Fish Center Keurmerk is dagverse vis met weinig ´foodmiles´. Dicht bij de afzetmarkt, op een verantwoorde manier gevangen, zonder verontreinigingen, zoals toxische stoffen en antibiotica. Door snelle aanlanding en optimale distributie is de versheid gegarandeerd. Alleen verse vis van kwaliteit E en A, die op de juiste wijze is gestript en optimaal geijsd, komt in aanmerking voor het Keurmerk. Wildgevangen vis uit de Noordzee is kwalitatief superieur aan welke kweekvis ook.